X
INTEGRACE SYSTÉMŮ AMS

Společnost UniControls je integrátorem systémů AMS pro správu akčních členů, čidel a měřicích přístrojů (např. od společnosti Emerson).
Diagnostické softwarové nástroje ze souboru AMS Suite, umožňují odhalit problémy týkající se výrobních zařízení v závodě ještě před tím, než dojde k poruše zařízení. Softwarový systém AMS Suite a inteligentní provozní přístroje jsou společně základem otevřené sítě PlantWeb a její schopnosti inteligentně předvídat.
Prostřednictvím souboru AMS Suite jsou pracovníci v závodě úměrně své odpovědnosti v reálném čase informováni o stavu všech inteligentních provozních zařízení a mohou tudíž kvalifikovaně rozhodovat s ohledem na vývoj příslušných finančních ukazatelů. Soubor AMS Suite svým uživatelům vždy poskytne patřičnou informaci bez ohledu na to, zda sledují mechanické zařízení nebo měřicí přístroj, zda jde o provozní pracovníky nebo o pracovníky zajišťující údržbu apod. Systém prediktivní diagnostiky v reálném čase bez problémů komunikuje prostřednictvím otevřené sítě PlantWeb s osobními počítači se softwarem AMS Suite po celém závodě. Odpovědní pracovníci v závodě jsou prostřednictvím struktury PlantWeb neustále informováni o stavu a výkonnosti výrobních prostředků, což jim umožňuje kvalifikovaně rozhodovat.